UNSELECT SYMPTOMS
Bij de magere Botia?s merken we verschillende ziekten? voor hetzelfde symptoom. (Afb. 132+133) Bij extreem magere vissen kunnen we ook ingevallen ogen aantreffen (Afb. 137 en zie Afb. 130 hierboven) Bij buikwaterzucht (Ascites of Dropsy) vinden wij gemakkelijk opstaande schubben en dikwijls uitpuilende ogen, rode vinbasis (vooral aan de borstvin) en een rode uitpuilende anus. (Afb. 140+141). Dikke vissen komen voor bij Malawi en Tanganyika cichliden bij zgn. Malawi Bloat. (Afb. 142+143). Dikke buiken kunnen ook veroorzaakt worden door gezwellen of blokkade van eieren of darm. (Afb. 144+145) Tip: In de stadia, extreem mager of extreem dik, is behandeling meestal té laat, maar de andere soortgenoten, die deze stadia nog niet of in geringe mate vertonen, kunnen toch gered worden.