UNSELECT SYMPTOMS
De ogen kunnen troebel worden door vorming van extra slijm (mucus) aan de buitenkant door huidirritatie door parasieten of slechte waterkwaliteit. (Afb. 124) De ogen kunnen mat worden door beschadiging (bvb. Agressie) (Afb. 126) of door inwendige vochtophoping (bij bacteriële infectie) (Afb. 121, 123) De ogen kunnen uitpuilen ook ex-oftalmie of pop-eye genoemd, ze zijn dan ook meestal mat en met vocht gevuld. (Afb. 121-123) Ook bij VisMB treffen we uitpuilende ogen aan. (Afb. 120+121) Uitpuilende ogen zijn dikwijls geassocieerd met dikke buiken (zie verder) en ingevallen ogen vinden we terug bij extreem magere of uitgeputte vissen (zie verder). Extreme uitputting door stress of ziekte kan leiden tot ingevallen ogen (endoftalmie). (Afb. 128-130) Door agressie, kannibalisme of kweekproblemen kunnen ogen permanent beschadigd of afwezig zijn. (Afb. 126+127) Soms kunnen er parasieten in de ogen voorkomen (zoals worminfecties bij wildvang vissen) of aan de ogen (zoals parasitaire Copepoden) (Afb. 131) Tip: Problemen met de ogen kunnen voortkomen uit zeer veel uiteenlopende oorzaken.